PyöräkeräysPyöräkeräys Pitkäniemen Autismitukikeskuksen asukkaille

 

Nokian Pitkäniemen alueella toimii Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin Autismitukikeskus, jossa asuu pitkäaikaisessa laitoshoidossa autistisia nuoria aikuisia. Vaikka tilat ovat uudet, asukkailla ei ole juurikaan liikunta- tai harrastusvälineitä. Autistiset henkilöt ovat kuitenkin usein urheilullisia, eikä heillä ole fyysisiä esteellisyyksiä.

Keräyksen tavoitteena on lahjoittaa keskuksen asukkaiden käyttöön 3 erikoisvalmisteista pyörää, jotta asukkaat pääsevät säännöllisesti pyöräilemään hoitajien kanssa osana päivä- tai viikko-ohjelmaa. Pyörät hankitaan keräysajan loppuun mennessä.

Lämmin kiitos lahjoituksestasi!

Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry

Tili: Nordea FI38 1146 3001 0404 32
Viite: Pyöräkeräys

Rahankeräyslupa  RA/2017/988 myönnetty 12.10.2017 Pirkanmaan alueelle
Keräysaika 16.10.2017-15.10.2018
Luvan myöntäjä Sisä-Suomen poliisilaitos
Luvan saaja Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry