Autismi- ja nepsytukea jo 20 vuotta

TSAU neuvoo, tukee ja auttaa autismi- ja neurokirjon henkilöitä sekä heidän perheitään. TSAU toimii pääasiassa Pirkanmaalla, vaikuttamistoimintaa myös valtakunnallisesti. 

TSAU on Autismiliiton jäsenyhdistys.