Kirjalista

Autismiliiton kirjasto ja kauppa

Aautismialan kirjallisuutta kokoava kirjasto toimii liiton keskustoimistossa, Pasilanraitio 9 B, 00240 Helsinki. Autismiliiton kirjastossa on lainattavissa noin 800 kirjaa ja 20 DVD:tä.

Autismiaiheista kirjallisuutta ja muita tuotteita voi myös ostaa liiton verkkokaupasta tai keskustoimistolta.

Kirjastoon

Verkkokauppaan

 

Kirjallisuutta neurokirjosta

 

ADHD-aikuisen selvitymisopas 2.0

Maarit Virta ja Anita Salakari 

Tammi 2018

Opaskirjan ensimmäinen osa tarjoaa laajan tietopaketin ADHD:sta ja sen vaikutuksista elämänhallintaan muun muassa opiskelun, työn ja ihmissuhteiden saralla. Toisessa osassa keskitytään puolestaan erilaisiin selviytymiskeinoihin, jotka pohjaavat Rinnekoti-Säätiössä kehitettyyn kuntoutusmalliin. Ajatuksena on, että jokainen voisi löytää vaihtoehtoisista harjoituksista itselleen sopivimmat liittyen esimerkiksi keskittymisen, suunnitelmallisuuden, kommunikaation ja tunne-elämän haasteiden helpottamiseen. Tehtävien lomaan on jätetty runsaasti tilaa omille vastauksille ja muistiinpanoille. Vaikka pääpaino on ADHD:ssa, löytyy kirjasta hyödyllisiä harjoitteita myös muille nepsypiirteisille.

 

ADHD-käsikirja

Katariina Berggren ja Jari Hämäläinen (toim.)

PS-kustannus 2018

Yhteistyössä ADHD-liiton kanssa tehty teos on jaoteltu kolmeen osaan, joissa käsitellään ADHD:ta ensin lapsen, sitten nuoren ja lopuksi aikuisen näkökulmasta. Lisäksi äänen saavat myös ADHD-oireiset itse. Kirja on informatiivinen ja syvällinen katsaus ADHD:n vaikutuksiin halki elämän. Sen 20-henkinen tekijäkaarti koostuu psykiatreista, psykologeista, toimintaterapeuteista sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaisista. Kirja sopii erinomaisesti vanhemmalle tai ammattilaiselle, joka haluaa tukea ADHD-piirteistä lasta tai nuorta, sekä myös ADHD-nuoren tai -aikuisen omaan käyttöön. 

 

Autismi ja kontekstisokeus

Peter Vermeulen (suom. Veera Halonen)

Autismisäätiö 2019

Peter Vermeulen on belgialainen kasvatustieteilija, joka on työskennellyt yli 30 vuoden ajan autismikirjon ihmisten kanssa. Tässä kirjassaan hän osoittaa, kuinka vaikeus hahmottaa asiayhteyksiä ja tunnistaa olennainen vaikuttaa niin autististen ihmisten sosiaaliseen kanssakäymiseen, vuorovaikutukseen kuin ajattelun ja käytöksen joustavuuteenkin. Lukuisin käytännöllisin esimerkein Vermeulen pyrkii kuvaamaan kuinka autistiset ihmiset havainnoivat heitä ympäröivää maailmaa ja kuinka heitä voidaan tässä tukea. Yleistajuinen teos antaa paljon ymmärrystä aivosta ja erilaisista hahmottamisen tavoista - sekä autistisista että neurotyypillisistä. 

 

Autismikirjo

Tero Timonen, Maija Castren, Mari Ärölä-Dithapo

PS-Kustannus 2019

Koska autismikirjoa ei voida ymmärtää vain yhdellä tavalla, pyritään tässä kirjassa kuvaamaan sitä mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja laajasti sen kaikessa moninaisuudessaan. Ensimmäisessä luvussa käydään läpi autismikirjon historiaa, määrittelyä sekä esiintyvyyttä, kun taas toinen luku keskittyy autismiin liittyviin ongelmiin ja niiden taustoihin. Kirjan kolmannessa luvussa kartoitetaan puolestaan autismikirjoon liittyviä käyttäytyimismuotoja sekä yksilöllistä käyttäytymisanalyysiä, jolla pyritään hahmottamaan mahdollisimman tarkasti henkilön elämäntilannetta ja ongelmia. Viimeiset luvut paneutuvat erilaisiin terapia- ja kuntoutusmalleihin, sekä niiden teorettisiin taustoihin. Teos onkin erittäin laaja ja tietopitoinen katsaus autismikirjoon, ja antoisaa luettavaa teoreettisempaa tietoa kaipaaville. 

 

Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen

Tony Attwood (suom. Mira Karppelin)

Kehitysvammaliitto ry 2012 

Alunperin vuonna 2007 julkaistu, sittemmin klassikoksi noussut teos luo kattavan kokonaiskuvan Aspergerin oireyhtymän vaikutuksista elämän eri osa-alueisiin aina lapsuudesta aikuisuuteen saakka. Vaikka tutkimustietoa on tullut sittemmin lisää - ja nimityksetkin ovat muuttuneet - on tämä teos edelleen antoisaa luettavaa. Asperger-henkilöiden puheenvuorot ja runsaat esimerkit antavat syvempää ymmärrystä oireyhtymästä kiinnostuneille sekä arvokasta vertaistukea autismikirjolla oleville. Myönteisellä otteella kirjoitetusta teoksesta löytyy myös erilaisia kuntoutusideoita ja vinkkejä arjen haastaviin tilanteisiin.

 

Jos mä oon oikee : Nuutin tarina

Noora Koponen

Myllylahti Oy 2020

Autistinen Nuutti tietää olevansa ihana poika, vaikka sivullisten kummeksunta ja ymmärtämättömyys toisinaan satuttaa. Onneksi puheterapeutti on lisännyt Nuutin kuvakansioon myös kaivatun kirosanan, jotta kaikki tuntemukset saa ilmaista. Kaikesta huolimatta Nuutin elämässä on paljon iloa ja kauneutta, jota hän löytää erityisesti luonnosta ja musiikista. Nuutin äidin, kansanedustajanakin toimineen Noora Koposen kirjoittama kirja on koskettava kuvaus perheen elämästä ja siinä vaadituista taisteluista. Esille tulee myös kiitollisuus kaikkia heitä kohtaan, jotka ovat kohdanneet ja hyväksyneet Nuutin omana itsenään. Paljon ymmärrystä autismikirjosta kuitenkin vielä tarvitaan. Kirjan sanomana onkin, ettei erilaisuutta tarvitse pelätä, vaan sen rikkaudesta voidaan ennen kaikkea oppia.

 

Kliininen neuropsykiatria

K. Juva, C. Hublin, H. Kalska, J. Korkeila, M. Sainio, P. Tani, R. Vataja (toim.) Duodecim 2021. 2., uudistettu painos

Käsikirjamainen teos tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa neurologisista sairauksista sekä kehityksellisistä häiriöistä kuten autismikirjosta ja ADHD:sta. Lisäksi kirja luo neuropsykiatrisen näkökulman eri psykiatrisiin sairauksiin ja oireyhtymiin. Toiminnallisista oireista käsitellään muun muassa unettomuutta, kipua, päihdehäiriötä, syömishäiriötä ja sukupuolisristiriitaa. Tietoa löytyy myös toimintakyvyn arvioimisesta sekä erilaisista hoito- ja kuntoutusmenetelmistä. Laajan artikkelikokoelman läpikäymistä helpottavat selkeät jaottelut eri osa-alueisiin, sekä kirjan loppuun koottu asiahakemisto ja keskeisten käsitteiden sanasto. Duodecimilta on ilmestynyt vastaavanlaisia käsikirjoja myös muilta lääketieteen aloilta, kuten esimerkiksi vuonna 2021 uudistettu "Psykiatria" ja ja vuonna 2017 julkaistu "Masennus."

 

Levottomat aivot : ADHD ja Asperger vahvuuksina

Mervi Juusola

Otava 2012

Kuvataideterapeutti ja neuropsykiatrinen valmentaja Mervi Juusola kirjoittaa ADHD.sta ja Aspergerin oireyhtymästä sekä ammattilaisen että vertaisen näkökulmasta jakaen tietoa ja tukea niin vanhemmille kuin ammattilaisillekin. Lukujen lomassa äänen saavat toiset vertaiset, jotka kertovat kokemuksistaan ja elämästään neuropsykiatristen piirteiden kanssa. Rohkeasti kantaaottavassa kirjassa on runsaasti vinkkejä erityislasten vanhemmille, kun taas nuoret ja aikuiset voivat hyötyä etenkin lopussa olevasta nepsy-valmennusohjelmasta. Juusolalta on ilmestynyt myös nuorille suunnatut kirjasarjat sosiaalisten taitojen ja jämäkkyystaitojen valmennuksesta, sekä pienemmille lapsille soveltuvat ystävyys- ja tunnetaito-oppaat.

 

Miro ja meri 

Eeva Poranen 2007

Tämä omakustannekirja on ensimmäinen suomalainen kuvaus autistisen lapsen vanhemmuudesta. Sen päiväkirjamaisissa, lyhyissä luvuissa eletään mukana äidin matkaa lapsen syntymästä kouluvuosiin saakka. Matkan varrella vastaan tulevat ensimmäiset huolet lapsen kehityksestä, epäilykset ja diagnoosin varmistuminen, sekä lopulta myös oikeanlaisen tuen löytyminen. Vaikka vaikeuksista kerrotaan avoimesti ja rehellisesti, on mukana myös ripaus huumoria - ja erityisesti rakkautta. Kirjan keskivaiheille on lisäksi liitetty tekijän aihetta käsittelevä valokuvakokoelma. 

 

Naisia autismin kirjolla

Clara Törnvall (suom. Christine Thorel)

Atena 2023

Ruotsalainen kulttuuritoimittaja Clara Törnvall tutustuttaa omakohtaisessa kirjassaan lukijan erilaisiin tapoihin, joilla autismi naisilla ilmenee. Hän on haastatellut useita autistisia naisia ja autismin tutkijoita sekä perehtynyt laajasti myös kirjalliseen aineistoon. Näin hän selvittää autismin määrittelyä sekä historiaa erityisesti naisten näkökulmasta. Kirjaa elävöittävät lukuisat sitaatit sekä esimerkit kulttuurihistorian merkittävistä naisista, joilla on saattanut olla autismi tai sen piirteitä. Helppolukuinen teos kulkee kohti Törnvallin omakohtaista autismikirjon tunnistamista ja hyväksymistä tarjoten lukijalleen niin tietoa kuin vertaistukeakin.

 

Nepsyt : Erityistä elämää

Essi Jäntti ja Riitta Savinainen (toim.)

Karisto 2018

Essi Jäntin ja Riitta Savinaisen toimittama kirja on kokoelma neuropsykiatrisesti oireilevien ja heidän läheistensä kirjoituksia elämästä neuropsykiatrisen erityisyyden kanssa. Mukana yhteistyössä ovat olleet Vaasanseudun ADHD-yhdistys ry sekä Autismin Kirjon Pohjalaiset ry. Kirja lisää ymmärrystä eri neuropsykiatrisista oireyhtymistä antamalla äänen niiden kanssa eläville lapsille, aikuisille kuin perheillekin. Tarinoissa kuvataan rehellisesti erityisyyden mukanaan tuomia hyviä ja huonoja puolia, kuin myös erilaisia selviytymiskeinoja. Teos toimii siten vertaistukena ja on myös avuksi nepsyoireisten kanssa työskenteleville. Kirjan loppuun on koottu tietoa Tourettesta, autisminkirjosta ja ADHD:sta sekä hoidosta ja kuntoutuksesta. Lisäksi mukana on selkeä lista käytännön vinkkejä nepsy-henkilöiden tukemiseen esimerkiksi kotona, koulussa ja työelämässä. 

 

Nepsy-materiaalipankki ammattilaiselle

Tuula Niskanen ja Virpi Jussila

Santalahti 2024

Ammattiopisto Spesian kouluttajien laatimaan opaskirjaan on koottu runsaasti tietoa ja harjoitteita neuropsykiatriseten haasteiden ja vahvuuksien ympäriltä. Teos on suunnattu ensisijaisesti ammattilaisille, mutta se sopii hyvin myös itsenäiseen työskentelyyn. Muun muassa tarkkaavaisuuteen, tunnetaitoihin ja palautumiseen liittyvien harjoitusten teemana on positiivinen psykologia, sekä itsemyötätuntoinen ja vahvistava asenne. Runsasta tehtäväpankkia keventää ilmava taitto ja värillinen kuvitus, ja sitä on myös lupa kopioida opetus- ja ohjauskäyttöön.

 

Nepsy-opas : tukea neuropsykiatrisiin haasteisiin

Tuula Savikuja ja Anita Puustjärvi (toim.)

PS-kustannus 2022

Suomen Tourette- ja OCD-yhdistyksen kanssa yhteistyössä toteutettu opas sisältää tutkittua tietoa ja käytännön vinkkejä arkeen neuropsykiatristen haasteiden kanssa. Eri kirjoittajien artikkeleiden aihealueina ovat muun muassa arjen hyvinvointi, aistiherkkyys, tunnetaidot ja sosiaaliset suhteet. Pääpaino on positiivisella psykologialla ja ratkaisukeskeisillä menetelmillä, joilla tuetaan henkilökohtaisten voimavarojen löytymistä. Kirjaan onkin liitetty tilaa omille oivalluksille ja sen lukemista on helpotettu lyhyin tiivistelmin jokaisen luvun lopussa.

 

Sensory: Life on the Spectrum

Bex Ollerton (toim.)

Andrews McMeel Publishing 2022

Englanninkielinen antologia kokoaa yhteen sarjakuvia kaikkiaan 40 eri tekijältä, jotka ovat tai kokevat olevansa autismin kirjolla. Erityisesti nuorille sopiva teos tuo esiin, millaista on elää maailmassa jossa ei aina tule ymmärretyksi. Kokoelman sävy on positiivinen ja vahvistava, vaikka välillä maailma voi aidosti ärsyttääkin. Esille tulevat myös autistien haasteet ja oikeudet nyky-yhteiskunnassa. Voimauttava teos tarjoaa vertaistukea jokaiselle kirjolaiselle - myös jo vanhemmille lukijoille - sekä jakaa hyödyllistä tietoa asiasta kiinnostuneille.

 

Tunnevalo: opas autismikirjon lasten kohtaamiseen koulussa

Satu Häkkinen

BoD - Books on Demand 2023

Neuropsykologi Satu Häkkisen opaskirja on tiivis paketti tietoa autismikirjon lapsen vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi kirja saa pohtimaan aikuisen omaa toimintaa ja tunteita toiminnan taustalla. Kun opetuksessa tiedostetaan molemmat puolet, on mahdollisuus vuorovaikutuksen ja tuen onnistumiselle paljon parempi. Vaikka teos on suunnattu erityisesti opettajille, on siitä hyötyä kaikille, jotka haluavat pohtia ja kehittää omaa vuorovaikutustaan sekä ymmärtää paremmin autismikirjon lasta tai nuorta.

 

Lastenkirjallisuutta neurokirjosta

 

Minä ja minun siskoni,

Puhuminen ei ole minun juttuni

Rose Robbins (suom. Terhi Leskinen)

Kustannus-Mäkelä Oy 2019 ja 2020

Brittiläinen lastenkirjailija ja kuvittaja Rose Robbins kuvaa kahdessa pienemmemmille lapsille suunnatussa kirjassaan sisaria, joista toinen on autistinen. Robbins on myös itse autisminkirjolla, ja hänellä on kokemusta autismista myös perhepiiristään. Kirjoissa autistinen sisko pitää eri asioista kuin veljensä, mutta heillä on myös paljon yhteistä. Haastaviin tilanteisiinkin löydetään lopulta molemmille sopivat ratkaisut. Ensimmäisessä kirjassa näkökulma on veljen, mutta toisessa teoksessa sisko pääsee kuvaamaan mietteitään ajatuskuplien kautta. Kirjat jättävät paljon tilaa omille pohdinnoille, ja toimivat hyvänä pohjana keskusteluille lasten kanssa.

 

Piilovoimia : ADHD-opas lapsille

Hanna Suikkanen

PS-kustannus 2022

Sosiaalityöntekijä ja nepsyvalmentaja Hanna Suikkanen laatinut yhteistyössä ADHD-liiton kanssa alakouluikäisille ja heidän läheisilleen suunnatun oppaan, joka lisää ymmärrystä ADHD:sta ja auttaa hyväksymään sen tuomia haasteita. Kirjan punaisena lankana toistuu paikoitellen ajatusleikki, että ADHD on kuin leijona, jonka lukija saa itse kesyttää: jotta molemmat voivat hyvin, tarvitaan ruokaa, lepoa ja liikuntaa - sekä esimerkiksi vahvuuksien ja voimavarojen tuntemusta. Myös arjen toimivuudesta tulee huolehtia, jotta leijonan ja kesyttäjän yhteistyö sujuisi. Satukirja teos ei kuitenkaan ole, vaan varsin tietopitoinen ja voimauttava opas alakouluikäisille lapsille. Se tarjoaa runsaasti erilaisia harjoituksia ja tehtäviä niin kotiin, kouluun kuin vapaa-ajallekin. Jokaisen luvun alussa on myös lyhyt aikuisille suunnattu osio.

 

Rufus, spesiaali lapsi

Marianne Kulmala

Aivoliitto 2015

Marianne Kulmalan selkokirjassa kertojana toimii bostoninterrieri Boris, joka on valinnut omistajakseen spesiaalin ihmisen, Rufuksen. Rufus on 9-vuotias poika, jolla on Touretten oireyhtymä. Boris lohduttaa, jos Rufusta harmittaa ja ymmärtää, jos Rufukselle tulee tic-oireita. Kiusaamista Boris-koira ei salli - ja jos saisi päättää, niin ei kylvettämistäkään. Myönteisessä kirjassa tulee esille niin erityisen arjen haasteet kuin riemutkin. Viestinä on, että jokaista tulee arvostaa ja tukea omana spesiaalina itsenään. Kirjan lopussa puheenvuoron saa myös Rufuksen äiti, joka tuo esille aikuisen näkökulman elämästä Touretten kanssa.

 

Saku,spesiaali lapsi,

Saku, spesiali nuori

Marianne Kulmala

Aivoliitto 2014 ja 2019

Marianne Kulmalan kaksi kirjaa autisminkirjolla olevasta Sakusta ovat selkokirjoja, joissa on omat osionsa lapselle ja aikuiselle. Ne kutsuvat lukijansa mukaan kokemaan erityisperheen arkea, ja pohtimaan yhdessä Sakun kanssa mitä tämä voisi eri tilanteissa tehdä. Välillä 9-vuotiaan Sakun mieltä kuohuttavat yllättävät muutokset, välillä hankaluuksia tulee toisten kanssa. Myös aistiherkkyydet näkyvät useissa eri tilanteissa. Sarjan toisessa osassa Sakusta on tullut nuori ja hän kohtaa vuorostaan murrosiän kysymyksiä ja mullistuksia. Hauskasti kuvitetuissa kirjoissa on mukana iloa ja huumoria, sekä positiivinen asenne erityisyyttä kohtaan. Marianne Kulmalalta on ilmestynyt myös nuorille soveltuva "Tuttu tunne -tunneopas" (2017), joka sekin on Aivoliiton kustantama. 

 

Muita kirjasuosituksia

 

Aistitiedon käsittelyn vaikeudet : ymmärrystä ja sujuvampaa arkea

Anita Puustjärvi (toim.)

PS-kustannus 2023.

Tämä teos kerää yhteen uudempaa tutkimustietoa aistitiedon käsittelystä ja siihen liittyvistä vaikeuksista. Kirjassa käsitellään vaikeuksien tunnistamista, vaikutusta toimintakykyyn, arviointia ja kokonaisvaltaista kuntoutusta. Mukana on runsaasti erilaisia käytänteitä, joiden avulla voi tukea toimintakykyä lapsuudesta aikuisuuteen. Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Anita Puustjärven toimittama teos on ensimmäinen suomalainen kirja aistitiedon käsittelyn vaikeuksista. Artikkelien kirjoittajat ovat kotimaisia asiantuntijoita toimintaterapian, psykologian ja kasvatustieteiden aloilta.

 

Irti murehtimisesta / pakko-oireista / unettomuudesta jne. (kirjasarja)

Useita kirjoittajia

Duodecim (useita julkaisuvuosia)

Duodecimin ja HUS Mielenterveystalon psyykkistä hyvinvointia edistävään tietokirjasarja tarjoaa tutkittua tietoa sekä itsehoitomenetelmiä lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden ongelmiin. Laajasta kirjasarja kattaa useita aihealuita, joita käsitellään kongitiivisen käyttäytymisterapian näkökulmasta. Oppaita löytyy esimerkiksi ahdistuneisuuden (Irti murehtimisesta), sosiaalisten pelkojen (Irti sosiaalisesta jännittämisestä) ja paniikkihäiriön (Irti paniikista) omahoitoon. Saatavilla on myös teokset "Irti masennuksesta," "Irti pakko-oireista," "Irti unettomuudesta," "Irti alkoholista" ja "Irti bulimiasta." Oppaat pohjaavat Mielenterveystalo.fi-palvelussa kehitettyihin itsehoito-ohjelmiin ja nettiterapioihin, jotka ovat edelleen saatavilla myös verkossa.

 

Joustava mieli (useita teoksia)

Arto Pietikäinen

Duodecim (Onni-kirjasarja) 2009 alkaen

Arto Pietikäinen on psykologi ja kouluttajaterapeutti kongitiivisen käyttäytymisterapian saralta. Joustava mieli -oppaissaan hän käsittelee masennuksen ("Joustava mieli : vapaudu stressiin, uupumuksen ja masennuksen ylivallasta"), parisuhteen ("Joustava mieli parisuhteessa"), elämänkriisien ("Joustava mieli tukena elämänkriiseissa"), muutoksen ("Kohti arvoistasi") ja hyvän itsentunnon ("Joustava mieli ja hyvän itsetunnon ABC") teemoja hyväksymis- ja omistautumisterapian näkökulmasta. Menetelmässä opastetaan kohtaamaan vaikeatkin tunteet hyväksyvällä ja myötätuntoisella tavalla sekä omistautumaan arvojen mukaiseen itsestä huolehtimiseen. Lämmöllä kirjoitetuissa teoksissa on mukana runsaasti kirjoitus- ja kuunteluharjoituksia, joista osa löytyy verkossa olevasta materiaalipankista. Helppolukuiset ja tiiviit oppaat soveltuvat niin henkilökohtaiseen työskentelyyn kuin myös ammattilaisten käsikirjoiksi auttamistyöhön.

 

Mieli maasta : masentuneen nuoren kohtaaminen ja tukeminen

Anna-Liisa Lämsä (toim.)

PS-kustannus 2011

Käytännönläheisen kirjan tavoitteena on antaa työkaluja masentuneen nuoren kohtaamiseen ja tukemiseen niin ammattilaisille kuin läheisillekin. Kirjassa avataan alkuun nuoruutta ikävaiheena, sekä nuorten masennusta yleisellä tasolla. Tämän jälkeen perehdytään lähemmin opiskelijan ja kehitysvammaisen nuoren masennukseen ja masentuneiden nuorten tukemiseen esimerkiksi vertaistuen, voimaantumisen ja ratkaisukeskeisen terapian keinoin. Lisäksi kirjassa esitellään toiminnallisia menetelmiä nuoren masennuksen hoitoon musiikin, kirjoittamisen ja kuvataiteen saralla. Kirja on tehty yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa, jossa myös monet sen kirjoittajista työskentelevät. Se on jatkoa teokselle "Mun on paha olla - Näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin" (2009).  

 

Olen juuri syönyt : läheiselläni on syömähäiriö

Anna Keski-Rahkonen, Pia Charpentier, Riikka Viljanen (toim.)

Duodecim 2020. 2., uudistettu painos

Selkeä ja tiivis opas on koostettu vastauksista kysymyksiin, joita syömishäiriötä sairastavien läheiset tavallisimmin sairauden alkuvaiheissa esittävät. Siinä käydään läpi, mitä syömishäiriöt ovat ja mistä ne alkavat, sekä miten niitä voidaan hoitaa ja miten niistä parannutaan. Kirjan luvut on laadittu itsenäisiksi osioksi siten, että tietoa voi etsiä myös vain tarvittavilta osin. Näkökulmaltaan toiveikkaassa kirjassa on mukana myös läheisten omia kokemuksia.  

 

Reiss Motivation Profile : mikä sinua motivoi

Steven Reiss (suom. Riitta Pulkkinen)

Suomen motivaatiotalo Oy 2013

Amerikkalainen psykologian professori Steven Reiss esittelee tutkimusryhmineen kehittämäänsä motivaatioteoriaa, joka koostuu 16 eri perustarpeesta. Menetelmässä otetaan huomioon nämä kaikille yhteiset perustarpeet sekä niiden yksilölliset erot. Näin saadaan selville, kuinka paljon mikäkin tarve yksilöä motivoi - ja mitä se voi tarkoittaa niin ammatinvalinnan, opiskelun tai vaikkapa parisuhteen kannalta. Kirja on hyödyllinen opas omien haasteiden ja vahvuuksien selvittämiseen esimerkiksi sopivaa ammattia etsiessä. Se lisää myös itsetuntemusta ja auttaa ymmärtämään, miksi toiset ovat erilaisia tai arvostavat itselle vieraita asioita.

 

Sairas sisko ja vaiettu veli : vertaisopas erityisen sisaruuden kohtaamiseen

Arja Mäkinen

Vastapaino 2019

Erityisperheissä varttuneille terveille sisaruksille tarkoitetussa kirjassa käsitellään erityistä sisaruutta halki elämän, varsinkin aikuisvuosien haasteisiin ja kokemuksiin painottuen. Elämä pitkäaikaissairaan tai vaikeasti vammaisen sisaren rinnalla tuo mukanaan monia tunteita ja kysymyksiä, joista paikoin voi olla vaikea puhua, mutta jotka on tärkeää tiedostaa ja hyväksyä. Teos tarjoaa ymmärrystä ja vertaistukea, ja sopii luettavaksi sisarten lisäksi myös muille läheisille sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville.

 

Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot

Liisa Keltikangas-Järvinen

WSOY 2010

Psykologian professori ja tietokirjailija Liisa Keltikangas-Järvinen avaa yleisiä käsityksiä sosiaalisista taidoista ja niiden oppimisesta lapsuuden aikana. Hän esittää huomion siitä, kuinka temperamentiltaan sosiaaliset saavat paljon kannustusta, mutta ujot jäävät herkästi sivummalle. Keltikangas-Järvisen mukaan kasvatuksessa tulisi ymmärtää ja tukea aiempaa laajemmin erilaisia temperamentteja, ja antaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet sosiaalisten taitojen oppimiseen. Kirjassa pohditaan myös aggressiivisuuteen ja narsismiin liittyviä ongelmia, ja näiden ehkäisyä sosiaalisten taitojen tuella.

 

Tahatonta tohellusta : sensorisen integraation häiriö lapsen arkielämässä

Carol Stock Kranowitz (suom. Lari Tapola)

PS-kustannus 2003

Niin vanhemmille kuin ammattilaisillekin suunnattu opas antaa tietoa ja ymmärrystä siitä, miten SI-häiriöön liittyvät ongelmat voivat näkyä esimerkiksi aistimusten sietämisessä, toiminnan suunnittelemisessa ja toteuttamisessa kuten myös tarkkaavuuden ja aktivaatiotason säätelemisessä. Terapeuttisten suositusten lisäksi mukana on runsaasti käytännönläheisiä ohjeita siitä, miten lasta voidaan auttaa kotona, päivähoidossa ja koulussa. Alunperin amerikkalainen teos on mukautettu vastaamaan suomalaista järjestelmää.