Kaipaatko vertaistukea?

Vertaistukea on tarjolla monella eri tavalla:

  • netissä tai henkilökohtaisesti
  • yksilötukena tai ryhmätoimintana
  • autismikirjon henkilölle, hänen läheiselleen tai perheelle yhdessä


TSAUn vertaistuki Tampereella


Neurokirjolla olevien n. 13-17 -vuotiaiden nuokkari

Autismi- ja neurokirjon aikuisten vertaistukiryhmä

Autismi- ja neurokirjon lasten vanhempien vertaistukiryhmä

Kehitysvammaisten autistien vanhempien vertaistukiryhmä


Lisäksi ryhmiä kokoontuu myös ympäryskunnissa. Tällä hetkellä vertaistapaamisia autismi- ja neurokirjon lasten vanhemmille järjestetään Nokialla. Lempäälässä on kokoontunut myös aikuisten Kirjokerho. 

Kaikkien ryhmien tapaamiset ilmoitetaan toiminta-sivulla. (Kesäkaudella ryhmissä voi olla taukoa.)

Tervetuloa mukaan!


Autismi- ja neurokirjon aikuiset


Omavoima järjestää monipuolista vertaistukitoimintaa ja ohjelmaa yli 18-vuotiaille neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaaville henkilöille. Omavoiman toimialueena on Pirkanmaa, mutta toiminta keskittyy Tampereen alueelle.

Omavoimaan voi hakeutua ilman lähetettä ja ilman virallista diagnoosia joko itse tai työntekijän yhteydenotolla. Toiminta on maksutonta.

Omavoima


Autismiliiton vertaistuki


Autismiliitolla on koulutettuja vapaaehtoisia vertaistuen antamiseen. Kaikki vertaisosaajat ovat käyneet Autismiliiton vertaisosaajakoulutuksen. He tekevät vapaaehtoistyötä. 

Vertaisosaajat ovat autismikirjon aikuisia, vanhempia ja omaisia, joilla on omakohtainen kokemus autismikirjosta ja arjessa selviytymisestä. He antavat lyhytkestoista tukea täysi-ikäisille. Vertaisosaaja vapaaehtoinen, joka on osallistunut Autismiliitto ry:n järjestämään vertaisosaajakoulutukseen.

Vertaisen voi kanssa voi pitää yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai tapaamalla. Tapaamispaikan ja ajan sopiminen tapahtuu aina vertaisosaajan ja tuensaajan välillä.

Vertaisvanhemmat

Vertaisvanhempien toiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa vertaistukea on tarjolla autismikirjon lasten, nuorten ja aikuisten vanhemmille. Tukea saa sähköpostitse ja puhelimitse silloin, kun arjessa jaksaminen mietityttää. Vertaisvanhemmilla on arjesta selviytymisen kokemus ja Autismiliiton antama koulutus. He ovat kaikki eri ikäisten autismikirjon lasten vanhempia. Vertaistukea on tarjolla täysi-ikäisille ja tuki on lyhytkestoista. 

Vertaisillat netissä

Tule mukaan jakamaan kokemuksia ja vaihtamaan ajatuksia muiden osallistujien kanssa. Voit kysyä vinkkejä ja kuulla muiden ajatuksia sekä kevään korona-ajasta että elämästä muuten. Keskustelut perustuvat vertaisuuteen ja ovat avoimia kaikille.

Autismiliiton vertaistuki


Some


Sosiaalisessa mediassa esimerkiksi FaceBookissa on useita suljettuja autismi- ja / tai nepsykirjoon liittyviä keskusteluryhmiä. Tässä mainittuna muutamia nimiä/hakusanoja:

Pro nepsy nuoret ja lapset (neurokirjon lasten vanhempien ryhmä)
Pro nepsy -vanhemmat ja ammattilaiset
Pro nepsy lasten vanhemmuus ja parisuhde
Autististen lasten vanhemmat
Erityisperheiden palvelut ja etuudet