Erityislapsen sisaruus

  • ke 14.4.2021 klo 1819:30
  • Teams

Erityislapsen sisaruus - luento Teamsissa 14.4. klo 18-19.30. 

Millaisia kokemuksia sisaruksilla on? 
Miten vanhempi voi tukea sisarussuhdetta?
Luennolla on mahdollisuus kysellä sekä jakaa kokemuksia ja näkökulmia. 

Luento tallennetaan ja on katsottavissa jälkikäteen. 

Kenelle?

Ensisijaisesti erityislasten vanhemmille, joiden perheissä on sisaruksia tai pohditaan, yritetäänkö saada erityiselle lapselle sisaruksia. Aikuiset ja nuoret sisarukset voivat myös osallistua.

Mitä ja miten?

Keskusteleva luento erityisestä sisaruudesta erityislapsiperheissä. Millaisia kokemuksia ja tarpeita erityislapsen sisaruksilla on? Miten huomio riittää kaikille perheen lapsille? Miten vanhempi voi tukea erityistä sisarussuhdetta? Luennolla on mahdollisuus kysellä sekä jakaa kokemuksia ja näkökulmia muiden vanhempien kanssa.

Kuka?

Keskustelua alustaa Erityinen sisaruus -toiminnan koordinaattori Katri Lehmuskoski ja suunnittelija Pia Henttonen Kehitysvammaisten Tukiliiton Harvinaiskeskus Noriosta. Katri on koulutukseltaan toimintaterapeutti ja ratkaisukeskeinen terapeutti ja työskennellyt erityisen sisaruuden äärellä mm. sopeutumisvalmennuskursseilla, vertaistoiminnassa perheille ja sisaruksille sekä hankepäällikkönä Erityinen sisaruus -jatkohankkeessa. Pia Henttonen on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä (YTM), ja ryhmän ohjaaja. Pia on tehnyt paljon töitä sisarusasioiden kanssa

Miksi?

Sisarussuhde on yksi elämän pisimmistä ihmissuhteista ja aina erityinen ja merkityksellinen. Kun perheessä yhdellä tai useammalla lapsella on erityisen tuen tarvetta, vaikuttaa se koko perheeseen ja luo oman erityisyytensä myös sisarussuhteeseen. Erityislasten sisarukset jäävät perheessä helposti vähemmälle huomiolle, jolla voi olla heidän kasvulleen ja kehitykselleen monenlaisia vaikutuksia, myös riskejä lisääviä tekijöitä.

Ilmoittaudu luennolle täältä