Annielinan blogi: Nepsyjen sosiaalinen terveys

8.4.2022

Sosiaalinen terveys nepsy-oireisilla – omaa pohdintaa


Sosiaalinen terveys on ihmisen kyky luoda ja ylläpitää mielekkäitä ihmissuhteita. Kuunteleminen ja
jämäkkyys ovat keskiössä, kun sosiaalista terveyttä ylläpidetään. Hyvät ihmissuhteet tuovat
mielekkyyttä elämään. Mielekkäät ihmissuhteet auttavat kivuissa: haavatkin paranevat nopeammin,
kun ihmisellä on riittävästi mielekkäitä sosiaalisia suhteita.

”Sosiaaliset suhteet ovat keskeinen osa ihmisen hyvinvointia ja mielenterveyttä. Ihmisellä on
luontainen tarve liittyä muihin ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Toisille tämä tarkoittaa laajaa
kaveriverkostoa, toisille riittää yksi tai kaksi läheisempää ystävää. Joka tapauksessa tunne siitä, että
on osa jotain ryhmää, toimii voimavarana vaikeina aikoina ja mahdollistaa yhdessä iloitsemisen
hyvinä hetkinä (https://www.yths.fi/terveystieto/mielenterveys/sosiaaliset-suhteet/, luettu
22.2.2022).

Neurokirjon nuorilla on hankaluuksia sosiaalisissa suhteissa. Joskus neuronormaalien nuorten jutut
voivat kuulostaa vieraalta kieleltä ja toimintatavat oudoilta. Miksi joku valehtelee minulle? Miksi
joku toinen tekee pahasti, vaikka minä olen ystävällinen hänelle? Mikä minussa on vikana? Joskus
vikaa ei ole. Ihmiset ovat erilaisia, eikä kaikkia ole luotu ystäviksi toisilleen.

Joillakin nepsyillä on muutama hyvä ystävä, mikä riittää nepsylle. Ihmisiä, joiden kanssa viettää
mielekkäästi aikaa vaikka lautapelejä pelaillen. Mielekkäät ihmissuhteet tuovat turvaa. Minulla on
ryhmä, jossa saan olla oma itseni ja tulen hyväksytyksi omana itsenäni. Hyväksyvät ihmissuhteet
voimaannuttavat ja helpottavat arkea. Mutta mistä löytää mielekkäitä ihmissuhteita? Suurissa
kaupungeissa on monia mahdollisuuksia harrastaa ja oma porukka löytyy suhteellisen helposti.
Pienemmillä paikkakunnilla tilanne on toinen: jotkut eivät ymmärrä erilaista nuorta. Seuraksi jää
oma tietokone ja netin keskustelupalstoilla juttelevat kaverit, joita ei välttämättä pääse näkemään
koskaan. Haluavatko nettituttavat tavata? Netissä voi kuka tahansa voi esittää mitä tahansa, eivätkä
kaikki aikuiset ole turvallsia. Toisaalta netistä voi löytyä se mieleinen kaveripiiri, joita tavata vaikka
kesälomilla. Netistä voi löytyä myös elämänkumppani.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Toivon terveydenhuoltohenkilökunnan ymmärtävän neurokirjon nuorta ja hänen hankaluuttaa luoda
ihmissuhteita. Oikea kuntoutus helpottaa neurokirjon nuorta lukemaan ihmistä ja helpottamaan
tutustumista. Oman perheen tuki on myös tärkeää. Perhetutut ja sukulaiset luovat hyvän pohjan,
joiden kautta löytää uusia ystäviä. Harmittavaa kyllä, joillain ihmisillä ei ole kattavia tukiverkkoja.
Omat luottoystävät voi löytää vaikka naapurustosta, jos vain uskaltaa juttusille.
Siis sosialisoitumaan ja verkottumaan kaikki nepsyt ja neuronormaalit!