Annielinan blogi: Skeemat

2.6.2021

Maailma on juuri sellainen, kuin sen skeemojesi avulla tulkitset

”Skeema on psykologiassa mielen sisäinen malli tosimaailmasta. Ihmiset järjestävät tietoa
skeemoihin ja skeemaa käytetään tiedon ymmärtämiseen. Skeema on sisäisesti organisoitunut
muistirakenne, joka kiteyttää ja pelkistää valtaisaa havainneinformaatiota ja nopeuttaa
informaatiosta tehtäviä johtopäätöksiä.” (Wikipedia, luettu 24.5.2021.)

Elät todellisuutta, jonka skeemasi sinulle mahdollistavat. Skeemat ovat havaintotietoja jäsentäviä
ajatumalleja, jonka mukaan teet johtopäätöksiä ympäröivästä todellisuudesta. Skeemojen avulla
tulkitset muita ihmisiä, ympäristöä ja muuta ulkopuolista maailmaa.

Oppimalla uusia asioita skeemoja voi muokata. Kulttuuri ja elämänkokemus muokkaavat skeemoja.
Esimerkiksi jos olet aina syönyt jäätelöä mennessäsi rannalle, skeemassasi jäätelön syönti kuuluu
rannalla käyntiin. Jos rantaan kuuluu muistissasi jäätelön syönti, saatat muistellessasi viime kesän
rantareissua, saatat muistaa, että kävit jäätelöllä, vaikka näin ei olisikaan käynyt. Ihminen ei voi
muistaa kaikkea tietoa, ja juuri skeemat paikkaavat aukkoja muistista.

Skeemat voivat häiriintyä esimerkiksi persoonallisuushäiriön tai masennuksen johdosta.
Häiriintynyt skeema voi johtaa virheellisiin tulkintoihin, mikä aiheuttaa turhaa kärsimystä.
Ihminen, jonka skeema on häiriintynyt, saattaa tulkita toisen ihmisen ilmeen vihamieliseksi, vaikka
todellisuudessa kohde on vain väsynyt tai hermostunut. Virheellinen tulkinta voi lamaannuttaa tai
kiihdyttää turhaan.

Jos skeemasi ympäröivästä maailmasta on vihamielinen, maailma on paha paikka ja ihmiset minua
vastaan, saatat muistaa toisen ihmisen huutaneen sinulle ja sanoneen luokkaavia asioita, vaikka
tilanne ei todellisuudessa ollutkaan näin.

Häiriintynyttä skeemaa hoidetaan skeematerapialla. ”Skeematerapia on yksi kognitiivisen terapian
muoto. - - Se soveltuu hyvin potilaille, joilla on persoonallisuushäiriö tai sen piirteitä.”
(Aikakauskirja Duodecim, https://www.duodecimlehti.fi/duo94680, luettu 24.5.2021.)
Skeematerapiassa skeemoja muokataan seuraamaan ympäröivää maailmaa todenmukaisemmin ja
loogisemmin. Persoonallisuushäiriön hoito on vaikeaa ja aikaavievää, mutta se helpottaa potilaan
oloa.

Oikoluku: Ville Säilynkangas