TSAUn kannanotto päivä- ja työtoiminnan järjestämisestä PIRHAn alueella

27.11.2023

27.11.2023 Pirhan aluehallituksen kokous, esityslistan §344:

Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry haluaa kiinnittää huomiota esitettyyn mahdollisuuteen päivä- ja työtoiminnan järjestämisestä etäyhteydellä. Esitys ei ole nykyisen eikä tulevan vammaispalvelulain tarkoituksen mukainen.

Esitystä koskevan lain tarkoitus tulee aina ottaa huomioon palveluiden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessissa. Selvityksessä esitetään mahdollisuutta osallistua päivä- tai työtoimintaan etäyhteydellä silloin, kun se on asiakkaan edellytysten ja edun mukaista.

Kun huomioidaan Pirhan samanaikaiset tehostamis- ja uudistustarpeet, harvaan asutuilla alueilla etäyhteys jää käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi. Silloin ei enää puhuta asiakkaan edusta eikä lainmukaisesta oikeudesta kodin ulkopuolella järjestettävään toimintaan.

Myös asumisyksiköiden asukkaiden tilanne muuttuisi: he eivät kulje asumisyksiköstä muualle enää lainkaan, jos talossa otetaan käyttöön päivätoiminta etäyhteydellä. Asumispalveluiden henkilökunta- ja ohjaajavahvuuteen tuskin on laskettu, että asukkaat pysyvät koko päivän talossa. Tämä siirtää vastuuta ja kustannuspainetta asumispalveluiden palveluntuottajille, kun asukkaat tarvitsevat tukea päivän aikana. Käytännössä tämä saattaa räikeimmillään johtaa siihen, että asumisyksikön asukkaat seuraavat tv-ruutua keskenään.

§344 on syytä paluttaa takaisin valmistelijalle kokonaisuudessaan sen lainmukaisuuden tarkistamiseksi.

Tampereen seudun autismiyhdistys TSAU ry:n hallitus

Esityslistan §344