Kouluakäymättömyys Suomessa

11.9.2020

Vaativan erityisen tuen VIP-verkoston tilannekartoitus

Suomen yläkoulussa on vähintään 4000 oppilasta (noin 2-3 % kaikista yläkoululaisista), joiden poissaolot selkeästi vaikeuttavat heidän koulunkäyntiään siten, että koulun täytyy tehdä erityisjärjestelyjä. Koulua käymättömiä oppilaita on kaikissa Suomen maakunnassa ja tilanne koetaan kouluissa kohtuullisen vaikeaksi. Noin 45 %:lla kouluakäymättömistä oppilaista ongelmalliset poissaolot olivat kestäneet koko yläkoulun ajan.

OPH:n rahoittama vaativan erityisen tuen VIP-verkoston tilannekartoitus selvittää koulun toimijoiden näkökulmaa runsaasti koulusta poissaolevista oppilaista sekä koulun keinoista auttaa näitä oppilaita. Lisäksi kartoitukseen sisältyy viimeaikaista tutkimusta kartoittava kirjallisuuskatsaus.

Tilannekartoitusta täydentää verkkoliite, jossa kuvataan tarkemmin kartoituksen kyselyn toteuttamista ja tuloksia. Kyselyn tuloksia avataan liitteissä muun muassa maakunnittain. Lisäksi liitteessä on tarkempi kuvaus kirjallisuuskatsauksen toteuttamisesta, tuloksista sekä kirjallisuusluettelo löydetystä kirjallisuudesta ja kirjallisuudessa käytetyistä menetelmistä.

Verkkoliite