Tutkimus: Etäopiskelun toteutuminen erityistä tai tehostettua tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osalta koronakeväänä 2020. Ensituloksia:

26.8.2020

Etäopetus kuormitti erityistä tai tehostettua tukea saavien lasten perheitä huomattavasti

Koronapandemian aikainen etäopetus kuormitti erityistä tai tehostettua tukea saavien lasten perheiden arkea ja heikensi huomattavasti vanhempien voimavaroja. Sen sijaan lasten voimavarat olivat paremmat kuin lähiopetuksessa. Selvästi yli puolet (64 %) vanhemmista kuitenkin toivoi etäopetuksen olevan jatkossakin yksi opetuksen järjestämisen tavoista. Tällaisia tuloksia saatiin vanhemmille suunnatusta kyselystä, jossa vanhemmat arvioivat etäopetuksen toteutumista erityisen tai tehostetun tuen oppilaiden näkökulmasta.

Linkki uutiseen