Uudet Valteri-yhteyshenkilöt aloittaneet Turun ja Tampereen seudulla

18.9.2020

Valterin oppimisen tuen palveluja on nyt paikallisesti saatavilla myös Tampereen ja Turun seudulla, kun uudet yhteyshenkilöt Suvi Sankinen (Turku) ja Mari Luosa (Tampere) aloittivat alueilla syksyn alussa. Molemmilla on laaja työkokemus ja vahva osaaminen alalta, josta he toivovat olevan merkittävää hyötyä alueen kunnille ja kouluille.

"– Tavoitteenani on lisätä tietoisuutta Valterista ja sen palveluista sekä rakentaa yhä eheämpää koulupolkua alueen tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Koulun henkilöstön tukeminen on myös avainasia. Arjen koulutyötä tukee varhainen puuttuminen haasteisiin ja Valterin toiminnan tuominen alueelle yhä vahvemmin varmistaa myös tätä työtä, uskoo Luosa.

– Tampereen alueella käynnistyy TAKO- Tays alueen konsultaation ja ohjauksen kehittäminen –täydennyskoulutus, joka edistää erityisopettajien konsultatiivisen työotteen hallintaa. Koulutus järjestetään Opetushallituksen täydennyskoulutusrahoituksella ja rohkaisen kaikkia alueen kuntia hakemaan mukaan."

Lue koko uutinen